Jel se iko razumije u Blogger? Ako je voljan da mi pomognem, nek mi se javi. Ako treba i platiću...