А виђу овдије има и паметнијех од мене , реторички и остало (у хаљине и без) ??
О сујети да говорим што ли је то код овијех млађахнијех - пучина грда да грђа не мере бити ?
Но рекох ли ја одавно...